หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี : สติปัฏฐานสี่, สวากขาตธรรม, พระจริง พระปลอม, อริยสัจนอก อริยสัจใน, กิเลส - ธรรมะ เป็นอย่างไร, ทำผ้าขี้ริ้วให้เป็นทองคำ ฯลฯ

Écoutez le dernier épisode:

สติปัฏฐานสี่ 25 สค 05 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

Épisodes précédents

 • 710 - เรื่อง สติปัฏฐานสี่ 25 สค 05 
  Mon, 6 Jun 2016
 • 709 - เรื่อง อบรมพระ 2 กย 05 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 708 - เรื่อง พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง 10 กย 05 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 707 - เรื่อง สวากขาตธรรม 12 กย 05 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 706 - เรื่อง พระจริง พระปลอม 05 พย 05 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
Afficher plus d'épisodes

Plus de podcasts religion et spiritualité français

Plus de podcasts religion et spiritualité internationaux

Choisissez le genre de podcast