หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย : เช่น กรรม, กระจกเครื่องส่อง, กายคตาสติ, การกำหนดรู้ทุกข์, การค้ากำไร ขาดทุน, การฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ ฯลฯ

Écoutez le dernier épisode:

กรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

Épisodes précédents

 • 226 - เรื่อง กรรม 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 225 - เรื่อง กระจกเครื่องส่อง 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 224 - เรื่อง กายคตาสติ 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 223 - เรื่อง การกำหนดรู้ทุกข์ 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 222 - เรื่อง การค้ากำไร ขาดทุน 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
Afficher plus d'épisodes

Plus de podcasts religion et spiritualité français

Plus de podcasts religion et spiritualité internationaux

Choisissez le genre de podcast