หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Catégories: Éducation

Écoutez le dernier épisode:

หลักสูตรในการฝึกสติก็คือสติปัฏฐานนั่นเอง ฉะนั้นสติปัฏฐานเลยเป็นเรื่องใหญ่ ตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่ แล้วต้องทำให้ถูกด้วย ตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานอยู่ การที่จะบรรลุมรรคผล ไม่เหลือวิสัย มีความเป็นไปได้ แต่ถ้าเราทิ้งเรื่องของสติปัฏฐาน ให้เรานั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำยันสว่าง หรือเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำ มันก็ไม่ได้มรรคผลอะไรหรอก เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธต้องรู้จักหัดเจริญสติปัฏฐานให้ได้ การเจริญสติปัฏฐานมันมี 2 อย่างซ้อนกันอยู่ เบื้องต้น เราฝึกเพื่อให้เกิดสติ เบื้องปลายเราฝึกเพื่อให้เกิดปัญญา สองอย่างนี้ได้มาด้วยการเจริญสติปัฏฐาน สติ ทำอย่างไรมันจะเกิด สติเป็นเรื่องใหญ่ ไม่มีสติก็ไม่มีศีล ไม่มีสติ ไม่มีสมาธิ ไม่มีสติก็ไม่มีปัญญา สติเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศล จิตที่เป็นกุศลทุกดวงต้องมีสติ อกุศลไม่มีสติหรอก ฉะนั้นสติไม่ใช่เรื่องเล็กๆ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านจิตสบาย 19 พฤภษาคม 2567

Épisodes précédents

 • 2478 - หลักสูตรการฝึกสติคือสติปัฏฐาน : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 19 พ.ค. 2567 
  Thu, 13 Jun 2024 - 0h
 • 2477 - [คลิปสั้น] อาสวกิเลสกับอุปาทาน หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24 ก.พ. 67 (670224B) 
  Tue, 11 Jun 2024 - 0h
 • 2476 - [คลิปสั้น] จิตเป็นที่รองรับพระสัทธรรม หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24 ก.พ. 67 (670224B) 
  Tue, 11 Jun 2024 - 0h
 • 2475 - [คลิปสั้น] คีย์เวิร์ดคืออ่านจิตตนเอง หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24 ก.พ. 67 (670224A) 
  Mon, 10 Jun 2024 - 0h
 • 2474 - [คลิปสั้น] เข้าวัดให้ได้สติปัญญากลับไป หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24 ก.พ. 67 (670224A)[คลิปสั้น] เข้าวัดใ 
  Mon, 10 Jun 2024 - 0h
Afficher plus d'épisodes

Plus de podcasts éducation français

Plus de podcasts éducation internationaux

Choisissez le genre de podcast