SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Radios: SBS Chill

Catégories: Actualités et Politique

Écoutez le dernier épisode:

ສຳພາດຍານາງ ສຸທິດາ ຄຳມີ ກັນຫາລີຄຳ.

 

ການເປັນໜໍເປັນແພດແລະຜູ້ຊ່ວຍວິຊາອາຊີບດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນຂອງງາຍດາຍ

ທັງອາດພາໃຫ້ເຈັບຢ່ວຍຕາຍຍ້ອນໄດ້ດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັນພະຍາໂຄວິດ-

ຢຈທີກຳລັງອາຣະວາດຢ່ງບໍ່ເລືອໜ້າໃຜແລະຊັ້ນວັນນະ.

 

ການສຳພາດນັ້ນຈະນຳພາໃຫ້ເຫັນບາງສະພາບການໃນແມນລ໌ເລີນ.

Épisodes précédents

 • 3597 - ນາງໜໍລາວໃນການຕໍ່ສູ້ ໂຄວິດ-19 ໃນ ແມນລ໌ເບີນ 
  Thu, 09 Sep 2021
 • 3596 - ການຂົນສົ່ງທາງຣົດ ຂຸນໜິງ-ວຽງຈັນ 
  Thu, 09 Sep 2021
 • 3595 - ວຽງຈັນຍົກຣະດັບການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 
  Thu, 09 Sep 2021
 • 3594 - ພະຍາດ ໂຄວິ-19 ມີຄວາມສ່ຽງມາກມານຕໍ່ການເປັນໜັນກ່ວາຢາວັກຊີນໂຄວິດ 
  Thu, 09 Sep 2021
 • 3593 - ຈົ່ງເອົາການດູແລໂຕເອງໃສ່ວຽກງານປະຈຳວັນຂອງທ່ານ 
  Thu, 09 Sep 2021
Afficher plus d'épisodes

Plus de podcasts actualités et politique français

Plus de podcasts actualités et politique internationaux

Autres podcasts de SBS Chill

Choisissez le genre de podcast